VÄLKOMMEN TILL AUTISTISKA SIDAN

Vad gör Autism- och Aspergerföreningen i Södermanland?

Det här är en informationssida som beskriver den verksamhet som Autism- och Aspergerföreningen i Södermanland beskriver. Det är en förening som gör stora insatser för barn med diagnoser inom autismspektrumet i Södermanland och som förtjänar mycket uppmärksamhet. Vi vill även inledningsvis berätta för dig som lider av autism eller har asperger vända dig till Autism- och Aspergerförbundetför där finner du information som är bra och nyttig för dig att känna till, det är även bra info för dig som är förälder till ett barn som lider av detta.

Vad är Autism? - Vi har svaret

Det här är en sida som beskriver och fördjupar sig i de olika diagnoserna inom autismspektrumet samt om Autism- och Aspergerföreningen i Södermanlands verksamhet. Detta är dock ingen officiell sida för Autism- och Aspergerföreningen i Södermanland, utan en helt fristående sida. Autism är en svår funktionsnedsättning som är medfödd, alternativt att barnet fått funktionsnedsättningen i mycket tidig ålder. Det är en förhållandevis liten grupp som har diagnosen Autism, i Sverige brukar man säga att cirka hundra barn föds varje år med den diagnosen. Funktionsnedsättningen innebär bland annat stora svårigheter att ömsesidigt delta i sociala situationer, språkliga problem och begränsningar när det handlar om intressen, vilka lekar som ska lekas och liknande.Många som har autism har också en förmåga att ”snöa” in på mycket specifika intressen – det kan människor som inte har autism göra också naturligtvis – men det brukar vara framträdande hos personer med diagnosen autism. Autism är en obotlig sjukdom som man lever med hela livet – det går dock att vidta åtgärder när barnet är litet för att den ska lära sig att leva med sjukdomen – exempelvis i fråga om tal och motorik. Autism- och Aspergerföreningen i Södermanland är en förening som ansluter människor med diagnosen Autism.

 

Det finns idag bra tjänster på lånemarknaden som gör att personer med autism inte behöver vara i kontakt med så många olika banker – exempelvis att samla lån. Samla lån innebär att man slår ihop flera lån till ett lån – genom att samla lån minimeras antalet sociala kontakter vilket många med autism och asperger uppskattar. Samla lån är ett sätt att begränsa antalet sociala kontakter med olika banktjänstemän. Vi anser att vi borde samla ihop ekonomiska resurser så mycket det bara går för att stödja organisationer likt, Hjärnfonden  som prinsessan Viktoria är beskyddare utav. Nu vet jag att det är svårt att få in pengar snabbt när det kommer till dessa typer av insamlingar speciellt i dessa tider så det är många som väljer att  låna pengar /https://lånprivat.se/lana-pengar-snabbt/för att ens klara sig.

 

Vad är Asperger? - Vi berättar

Asperger syndrome is a mild form of the diagnosis Autism – it is a disability for people who have a high giftedness or a normal giftedness. Asperger’s syndrome means that one may have a limited ability to participate in social interaction, many with Asperger’s syndrome can participate in social interaction but in severely limited forms. It is also common for people with Asperger’s syndrome to have very limited interests and find it difficult to engage in things that they themselves are not interested in. People with Asperger’s syndrome often have very fixed routines that they feel are absolutely crucial for everyday life to function and can be very obsessive. In younger years, problems with walking and speaking often appear, problems with motor skills are very common when it comes to Asperger syndrome. In terms of appearance, there are no special features that people with Asperger syndrome have, which means that it can be difficult to understand that a certain person has that particular disability. People with Asperger’s often find it difficult to empathize with other people’s situations and can sometimes be perceived as narcissistic. We have a dentist with us today who will talk about what it’s like to deal with patients who have Asperger’s and how she goes about best treating them. Stockholm’s Tandläkarklinik, which is located in central Östermalm, has the task of ensuring that everyone with various mental and physical problems can offer care that the patient feels safe with. Working with patients who have a fear of the dentist is a five, but for example working with a patient with Asperger’s or autism, it is important that you as a dentist know how to deal with these people, especially when it comes to children. 

 

På Stockholm Tandläkarklinik så har vi en obligatorisk kurs alla tandläkare samt tandhygienister får gå till för att få svar på hur man bäst ger vård till människor med olika besvär på bästa sätt. Berättar Tandläkare Angela vidare, vi vill säkerställa att alla som kommer till vår tandläkarmottagning ska veta att här har vi utbildad personal som ger vård till alla oavsett vilket fysiskt som psykisk besvär man kan tänkas lida av.

Det som skiljer Stockholms Tandläkare halland-tandvardär att de alltid ser till att hålla sig uppdaterade om vilka riktlinjer autism.se kommer ut med som är en mycket bra förening som vi har direkt kontakt med som ger oss diverse råd om hur vi ska upprätthålla en god tandvård till patienter med autism eller asperger. Vi får tacka Tandläkare Angela som driver en lite men mysig samt välkomnande  tandläkarklinik  mitt i centrala Stockholm. Vi samarbetar med ett företag som heter onlinesmink.com som är verksamma inom smink samt skönhetsbranschen. De stödjer vår verksamhet autism-sodermanland.se sminkprodukter.

 

 Familjerätt för dig som har autism och asperger

Människor som har autism/Asperger har ofta mycket svårare för tvister inom familjerätt. För en ung människa med autism eller Asperger kan en vårdnadstvist vara mycket tuff – förändring är jobbig och ännu jobbigare är det om det blir en tvist om familjerätt. När personer som själva har autism eller Asperger är parter i vårdnadstvister om familjerätt kan det ofta bli mycket jobbigt – det är då viktigt att föräldrarna företräds av duktiga jurister inom familjerätt som på ett pedagogiskt sätt kan förklara relevanta regler inom familjerätt.

 Att tänka på om du hamnar i vårdnadstvist i Göteborg

Det är vanligt att familjer i Stockholm hamnar i vårdnadstvister eller konflikter som gäller umgängesrätt. Det är bland de vanligaste tvisterna inom familjerätt och beror i grunden och botten på föräldrar som inte kan komma överens, av olika orsaker. Här ger vi dig några tips på hur tvisten kan lösas.Den svenska föräldrabalken, det vill säga den lag som reglerar mycket som gäller förhållandet mellan föräldrar och barn och dess inbördes rättigheter och skyldigheter, är också den lag som beskriver vad som gäller för vårdnad av barn. Utgångspunkten i Sverige är att familjerätten är stark, vilket innebär att barnen så långt som möjligt ska ha umgängesrätt med båda sina föräldrar och att delad vårdnad är utgångspunkten. Men om det finns skäl som talar för att delad vårdnad är olämpligt kan Stockholms Tingsrätt under vissa förutsättningar upphävda den gemensamma vårdnaden och istället besluta att enbart en av föräldrarna ska ha umgängesrätt med barnet, och att den andra inte ska ha någon, eller ytterst begränsad umgängesrätt med barnet.

 

Vad krävs för att en förälder ska förlora vårdnaden med sitt barn?

Det finns inget exakt svar på den frågan – men av lagen och dess förarbeten går det att utläsa ett antal situationer och förhållanden som brukar leda till att man förlorar vårdnaden. Ofta kan det handla om att föräldern är direkt olämplig – genom att ha gjort sig skyldig till våld gentemot barnet eller andra familjemedlemmar – eller genom ett svårt missbruk som har stor inverkan på förälderns förmåga att ge barnet den omsorg och kärlek det förtjänar. En förälder som brister i lämplighet kan bli av med vårdnaden, men få behålla viss umgängesrätt med barnet. Exempelvis under övervakade former få träffa barnet då och då. En annan sak som kan göra att en förälder förlorar vårdnaden om sitt barn är att den försöker förstöra för den andra förälderns umgängesrätt med barnet – det vill säga förstöra för den andra förälderns möjlighet att umgås med barnet Ta kontakt med en jurist eller advokat som är specialiserad på familjerätt i Stockholm om du hamnar i en vårdnadstvist – det är viktigt att agera sakligt och lägga fram sina argument på rätt sätt för att nå framgång i en tvist om familjerätt.

 

Har man rätt till umgängesrätt med barnet?

Ja, som regel. Den som är förälder till ett barn, men inte bor med det, har som regel umgängesrätt med det. Det finns en avdelning som heter familjerätten, som jobbar med just familjerätt, i Stockholm Stads familjerätt som kan hjälpa er att skriva avtal om exakt hur umgängesrätten ska se ut. Men det gäller bara om ni kan komma överens på frivillig väg – annars får ni ta tvisten till domstol – som får avgöra hur umgängesrätten ska se ut.

 Så får du hjälp med familjerätt i Västerås

Familjerätt är det område i svensk rätt som innehåller regler om familjen. Det handlar om allt från regler om äktenskapsskillnad, vårdnad om barn och arv. I den här texten beskriver vi vilken hjälp du kan få av en advokat eller jurist på en advokatbyrå i Västerås om du har hamnat i en juridisk tvist som handlar om familjerätt.Den svenska lagstiftningen är i huvudsak uppbyggd enligt olika balkar. Varje balk innehåller ett antal lagar kopplat till ett speciellt rättsområde. I Sverige finns reglerna om familjerätt i fler olika lagar, det finns ingen särskild familjebalk i vårt land. Föräldrabalken innehåller regler om vårdnad av barn, barns boende, vem som ska betraktas som förälder och andra regler om föräldrar och barn. 

 

 

Reglerna om äktenskap återfinns i äktenskapsbalken, dessa regler handlar om hur man ingår äktenskap och hur man skiljer sig. Dessa regler är mycket komplicerade och man bör anlita en advokat eller jurist om man ska göra en bodelning efter en äktenskapsskillnad. En advokat kan hjälpa till att reda ut krångliga juridiska regler i syfte att hitta en bra lösning för just din situation. I Västerås finns det goda möjligheter att få hjälp av en jurist kring familjerättsliga problem. Hör av dig till Familjerättvästerås.se för att få vägledning.

 Ta hjälp av en advokat om du hamnar i en vårdnadstvist

så får båda föräldrarna per automatik delad vårdnad. Om modern är ogift behöver man ansöka hos socialnämnden om delad vårdnad. Du kan ta hjälp av advokatvästerås.nu för att ansöka om faderskap i denna situation. Ibland händer det att en konflikt uppstår om barnets vårdnad. Då kan en förälder ansöka om stämning mot den andra föräldern för att få ensam vårdnad. Om du har blivit föremål för en vårdnadstvist bör du anlita en advokat på en advokatbyrå som kan företräda dig. Om du bor i Göteborg, men den andra föräldern bor i Västerås, kan det hända att tvisten hamnar i Göteborgs tingsrätt. Ta då kontakt med advokatbyrågöteborg.nu för att få stöd av en jurist.

 

 Du har rätt till ett kostnadsfritt juridiskt biträde i LVU-mål

I Sverige finns det en särskild lag, lagen om omhändertagande av unga personer (LVU), som ger socialtjänsten en möjlighet att omhänderta ett barn. Omhändertagande får ske om det finns brister i föräldrarnas om vårdnad, i hemmiljön eller om barnet utsätter sig själv för stora risker genom missbruk eller kriminalitet. Du har alltid rätt att företrädas av en advokat eller jurist om ditt barn riskerar att omhändertas av LVU. Om socialtjänsten inleder en process om omhändertagande i Förvaltningsrätten i Malmö kan du ta kontakt med advokatbyråmalmö.com som kan åta sig uppdrag som LVU-biträde i ditt mål. Rätten att företrädas av en advokat i LVU-mål gäller över hela landet. Om du söker ett LVU-biträde i Jönköping kan du höra av dig till advokatjönköping.nu som hjälper dig i ditt ärende. I Linköping så kan du kontakta advokatlinköping.se för att få ett juridiskt biträde i dessa ärenden.

 

Tips till dig som vill renovera hållbart och klimatsmart

Det finns en stor efterfrågan på klimatsmarta renoveringar just nu. Det innebär att man vill renovera badrum, installera bergvärme eller göra andra renoveringar på ett energisnålt sätt. I den här artikeln beskriver vi hur du kan genomföra en så bra renovering som möjligt, med så lite påverkan på miljön som möjligt. 

 

Det pågår ständigt en diskussion i det svenska samhället om vad man kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Ett sätt att göra det är att ta hand om sin egendom. Genom att renovera badrum med jämna mellanrum kan man förhindra att utrustning och material går sönder, som man sedan behöver köpa nytt. Genom att anlita en rörmokare i Stockholm kan du vi själva kontakten med rörmokaren  berätta att du önskar reparera slitna rör så att du slipper köpa nya. Genom att ta hand om sin egendom och sin bostad så uppstår inte ett behov av att ständigt köpa in ny egendom, vilket motverkar ett slit och släng-samhälle. Men det är viktigt att du renoverar på ett bra sätt. När du installerar bergvärme bör du särskilt beakta vilken bergvärmepump som innebär minst miljöpåverkan. När du ska renovera badrum bör du välja en rörmokare med särskild erfarenhet av att renovera badrum på ett klimatsmart sätt. Det behöver inte bli dyrare att genomföra en klimatsmart renovering än att inte göra det.  Du behöver inte låna mer pengar bara för att du ska renovera energisnålt, det räcker med att göra en vanlig låneansökan för ett vanligt privatlån eller banklån. Exakt hur mycket pengar man behöver låna kan variera, vanligtvis behöver man låna 100000:- eller låna 350000:- beroende på renoveringens omfattning.

 

 Renovera badrum på ett energisnålt sätt

Det finns flera sätt att renovera badrum på ett klimatsmart sätt. Ett bra sätt är att installera en vattenkran som begränsar vattenflödet, för att ingen överflödig vattenanvändning kommer i fråga. Du bör även installera en timer som reglerar själva handdukstorken, så att den inte drar mer energi än nödvändigt. Om du vill renovera badrum kan du finansiera det genom att författa en låneansökan om att låna 500000:- för kostnaderna för material och för att anlita en rörmokare. Det finns många skickliga rörmokare i Stockholm som hjälper privatpersoner med deras badrum.

Installera en klimatsmart bergvärmepump

Bergvärmepump är ett bra sätt att värma upp sitt hus i Stockholm. Det finns flera sätt att skaffa en bergvärmepump som inte drar för mycket energi. Fördelen med en bergvärmepump jämfört med andra energikällor är att det är en helt förnyelsebar energikälla. 

 

Bergvärmepumpen värmer upp huset med hjälp av den solenergi som lagras i berget, vilket gör den till en mycket klimatsmart energikälla. Det kostar dock en del att köpa in en bergvärmepump. Det är möjligt att låna pengar för att köpa bergvärmepumpar i Stockholm. Detta kan med fördel göras genom ett privatlån eller banklån. Det är möjligt att låna 350000:- eller låna 100000:-för att köpa in en bergvärmepump, beroende på vilka ekonomiska förutsättningar du har. Efter du har gjort en låneansökan gör banken alltid en sedvanlig kreditprövning av dig som står på lånet.

Nedan finner ni några sidor ni kan besöka för att lära er med om ämnet ifråga.

lånblanco.nu    

låna100000.nu  

lanapengarguide.se  

samlalånochkrediter.com