VÄLKOMMEN TILL AUTISTISKA SIDAN

Vad gör Autism- och Aspergerföreningen i Södermanland?


Det här är en informationssida som beskriver den verksamhet som Autism- och Aspergerföreningen i Södermanland beskriver. Det är en förening som gör stora insatser för barn med diagnoser inom autismspektrumet i Södermanland och som förtjänar mycket uppmärksamhet. Vi vill även inledningsvis berätta för dig som lider av autism eller har asperger vända dig till Autism- och Aspergerförbundetför där finner du information som är bra och nyttig för dig att känna till, det är även bra info för dig som är förälder till ett barn som lider av detta.


Vad är Autism? - Vi har svaret

Det här är en sida som beskriver och fördjupar sig i de olika diagnoserna inom autismspektrumet samt om Autism- och Aspergerföreningen i Södermanlands verksamhet. Detta är dock ingen officiell sida för Autism- och Aspergerföreningen i Södermanland, utan en helt fristående sida. Autism är en svår funktionsnedsättning som är medfödd, alternativt att barnet fått funktionsnedsättningen i mycket tidig ålder. Det är en förhållandevis liten grupp som har diagnosen Autism, i Sverige brukar man säga att cirka hundra barn föds varje år med den diagnosen. Funktionsnedsättningen innebär bland annat stora svårigheter att ömsesidigt delta i sociala situationer, språkliga problem och begränsningar när det handlar om intressen, vilka lekar som ska lekas och liknande.

Många som har autism har också en förmåga att ”snöa” in på mycket specifika intressen – det kan människor som inte har autism göra också naturligtvis – men det brukar vara framträdande hos personer med diagnosen autism. Autism är en obotlig sjukdom som man lever med hela livet – det går dock att vidta åtgärder när barnet är litet för att den ska lära sig att leva med sjukdomen – exempelvis i fråga om tal och motorik. Autism- och Aspergerföreningen i Södermanland är en förening som ansluter människor med diagnosen Autism.

Det finns idag bra tjänster på lånemarknaden som gör att personer med autism inte behöver vara i kontakt med så många olika banker – exempelvis att samla lån. Samla lån innebär att man slår ihop flera lån till ett lån – genom att samla lån minimeras antalet sociala kontakter vilket många med autism och asperger uppskattar. Samla lån är ett sätt att begränsa antalet sociala kontakter med olika banktjänstemän. Vi anser att vi borde samla ihop ekonomiska resurser så mycket det bara går för att stödja organisationer likt, Hjärnfonden som prinsessan Viktoria är beskyddare utav. Nu vet jag att det är svårt att få in pengar snabbt när det kommer till dessa typer av insamlingar speciellt i dessa tider så det är många som väljer att låna pengar för att ens klara sig.


Vad är Asperger? - Vi berättar

Asperger syndrom är en lindrig form av diagnosen Autism – det är ett funktionshinder för människor som har en hög begåvning eller en normal begåvning. Asperger syndrom innebär att man ka ha en begränsad förmåga att delta i socialt umgänge, många med Asperger syndrom kan delta i socialt umgänge men under starkt begränsade former. Det är även vanligt att personer med Asperger syndrom har mycket begränsade intressen och har svårt att hänge sig till saker som de själva inte är intresserade av. Personer som har Asperger syndrom har ofta mycket fasta rutiner som de upplever som helt avgörande för att vardagen ska fungera och kan vara mycket tvångsmässiga.

I yngre år framträder ofta problem med gång och tal, problem med motoriken är väldigt vanligt när det gäller Asperger syndrom. Vad gäller utseende så finns det inga särskilda drag som personer med Asperger syndrom har, vilket gör att det kan vara svårt att förstå att en viss person har just den funktionsnedsättningen. Personer med Asperger har ofta svårt att leva sig in i andra människors situationer och kan ibland upplevas som narcissistiska.

Vi har en tandläkare med oss idag som ska berätta om hur det är att hantera patienter som har asperger och hur hon går till väga för att bäst kunna behandla dem. Stockholms Tandläkarklinik som ligger i centrala Östermalm har i uppgift att se till att alla med diverse psykiska som fysiska besvär kunna erbjuda en vård som patienten känner sig trygg med. Att jobba med patienter som har tandläkarskräck en en femma men att exempelvis jobba med en patient med asperger eller autism så gäller det att man i egenskap som tandläkare vet hur man ska bemöta dessa människor speciellt när det kommer till barn. På Stockholm Tandläkarklinik så har vi en obligatorisk kurs alla tandläkare samt tandhygienister får gå till för att få svar på hur man bäst ger vård till människor med olika besvär på bästa sätt. Berättar Tandläkare Angela vidare, vi vill säkerställa att alla som kommer till vår tandläkarmottagning ska veta att här har vi utbildad personal som ger vård till alla oavsett vilket fysiskt som psykisk besvär man kan tänkas lida av.

Det som skiljer Stockholms Tandläkare är att de alltid ser till att hålla sig uppdaterade om vilka riktlinjer autism.se kommer ut med som är en mycket bra förening som vi har direkt kontakt med som ger oss diverse råd om hur vi ska upprätthålla en god tandvård till patienter med autism eller asperger. Vi får tacka Tandläkare Angela som driver en lite men mysig samt välkomnande  tandläkarklinik mitt i centrala Stockholm

Familjerätt för dig som har autism och asperger

Människor som har autism/Asperger har ofta mycket svårare för tvister inom familjerätt. För en ung människa med autism eller Asperger kan en vårdnadstvist vara mycket tuff – förändring är jobbig och ännu jobbigare är det om det blir en tvist om familjerätt. När personer som själva har autism eller Asperger är parter i vårdnadstvister om familjerätt kan det ofta bli mycket jobbigt – det är då viktigt att föräldrarna företräds av duktiga jurister inom familjerätt som på ett pedagogiskt sätt kan förklara relevanta regler inom familjerätt.

Att tänka på om du hamnar i vårdnadstvist i Göteborg

Det är vanligt att familjer i Stockholm hamnar i vårdnadstvister eller konflikter som gäller umgängesrätt. Det är bland de vanligaste tvisterna inom familjerätt och beror i grunden och botten på föräldrar som inte kan komma överens, av olika orsaker. Här ger vi dig några tips på hur tvisten kan lösas.

Den svenska föräldrabalken, det vill säga den lag som reglerar mycket som gäller förhållandet mellan föräldrar och barn och dess inbördes rättigheter och skyldigheter, är också den lag som beskriver vad som gäller för vårdnad av barn. Utgångspunkten i Sverige är att familjerätten är stark, vilket innebär att barnen så långt som möjligt ska ha umgängesrätt med båda sina föräldrar och att delad vårdnad är utgångspunkten. Men om det finns skäl som talar för att delad vårdnad är olämpligt kan Stockholms Tingsrätt under vissa förutsättningar upphävda den gemensamma vårdnaden och istället besluta att enbart en av föräldrarna ska ha umgängesrätt med barnet, och att den andra inte ska ha någon, eller ytterst begränsad umgängesrätt med barnet.

Vad krävs för att en förälder ska förlora vårdnaden med sitt barn? 

Det finns inget exakt svar på den frågan – men av lagen och dess förarbeten går det att utläsa ett antal situationer och förhållanden som brukar leda till att man förlorar vårdnaden. Ofta kan det handla om att föräldern är direkt olämplig – genom att ha gjort sig skyldig till våld gentemot barnet eller andra familjemedlemmar – eller genom ett svårt missbruk som har stor inverkan på förälderns förmåga att ge barnet den omsorg och kärlek det förtjänar. En förälder som brister i lämplighet kan bli av med vårdnaden, men få behålla viss umgängesrätt med barnet. Exempelvis under övervakade former få träffa barnet då och då. En annan sak som kan göra att en förälder förlorar vårdnaden om sitt barn är att den försöker förstöra för den andra förälderns umgängesrätt med barnet – det vill säga förstöra för den andra förälderns möjlighet att umgås med barnet Ta kontakt med en jurist eller advokat som är specialiserad på familjerätt i Stockholm om du hamnar i en vårdnadstvist – det är viktigt att agera sakligt och lägga fram sina argument på rätt sätt för att nå framgång i en tvist om familjerätt.

Har man rätt till umgängesrätt med barnet?

Ja, som regel. Den som är förälder till ett barn, men inte bor med det, har som regel umgängesrätt med det. Det finns en avdelning som heter familjerätten, som jobbar med just familjerätt, i Stockholm Stads familjerätt som kan hjälpa er att skriva avtal om exakt hur umgängesrätten ska se ut. Men det gäller bara om ni kan komma överens på frivillig väg – annars får ni ta tvisten till domstol – som får avgöra hur umgängesrätten ska se ut.