Om vår hemsida

Det här är en sida som försöker beskriva diagnoser inom Autism- och aspergerspektrumet, men också den verksamhet och de insatser som görs för människor med autism och asperger i Södermanlands län. Sidan tillhör inte någon särskild myndighet eller offentlig organisation, utan skrivs av människor som är besjälade att sprida information om hur man på bästa sätt kan hjälpa personer med dessa diagnoser. Informationen är ingen officiell myndighetsinformation, utan det här är ett ideellt initiativ.

Många kommuner i Södermanlands län har särskilda insatser för personer med dessa diagnoser. Eskilstuna Kommun har på sin hemsida en relativt uttömmande beskrivning av sina insatser för personer med diagnoser på detta spektra. Region Södermanland har även en särskild verksamhet, Habiliteringsverksamheten, för personer som har livslånga och bestående funktionsnedsättningar. Det finns även många goda ideella verksamheter i Södermanland som skapar bra mötesplatser för människor med autism och asperger.  Vill du höra av dig till oss om har denna sida kan du klicka in dig här.